cykl zmiany wg. Elisabeth Kubler Ross

Nasz zespół wspiera efektywne przeprowadzanie zmian w organizacji według następującego modelu:

  • na poziomie indywidualnym głównie poprzez coaching i szkolenia w zakresie psychologii zmiany.
  • na poziomie zespołu i organizacji poprzez doradztwo oraz profesjonalną facylitację pracy grupowej w rozwiązywaniu problemów, poszukiwaniu nowych inspiracji czy też budowaniu wizji.
W naszej pracy opieramy się na modelu facylitacji Process Iceberg Tony Mann'a.


Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, skontaktuj się z nami. kontakt Zmiana

FILOZOFIA ZMIANY JEST BARDZO PROSTA:

Nie każda zmiana oznacza automatyczny rozwój biznesu. Natomiast rozwój każdej firmy wymaga zmian. Dlatego najlepsze firmy po prostu akceptują konieczność zmian i szukają w nich szans na rozwój, zamiast traktować jako zagrożenie. Najważniejsze jest skuteczne zarządzanie zmianą.

Nie każda zmiana w organizacji zaczyna się od ludzi. Ale każda dotyczy ludzi. To ludzie zmianę planują i wdrażają. I to oni ostatecznie muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Efektywne zarządzanie zmianą wymaga działań na każdym poziomie w organizacji - od udziałowców i zarządu poprzez poziom kierowników liniowych, aż do indywidualnych pracowników. We wdrażaniu zmian, kluczowe znaczenie ma angażowanie wszystkich pracowników w programy grupowe, podczas których wypracowywane są najlepsze rozwiązania i nowe koncepcje.
Zmiany są często inicjowane przez jednostkę - członków najwyższego kierownictwa lub szefa działu. Jednak ich wdrażanie zawsze wymaga czegoś więcej niż mądrości, doświadczenia i wysiłku jednostki. Dlatego projekty zmiany planują i wdrażają zespoły, łączące w sobie różne rodzaje ekspertyzy tak więc źródłem umożliwiającym osiągnięcie najlepszych wyników jest rozwój efektywnych zespołów.

Podejście procesowe do zmian w organizacji gwarantuje że wypracowywane rozwiązania nie tracą z widoku celów całej organizacji. W obszarze doradztwa stosujemy podejście procesowe wraz ze sprawdzonymi narzędziami ich opisu, analiz, optymalizacji i kontroli.